Ηρακλής Χειμμάρου

Αποτελέσματα

5 - 2

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

4 - 3

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΑΣΤΗΡ

4 - 1

1800 — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 1

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

3 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 2

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 3

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 1

ΑΣΤΗΡ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 1

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — 1800

0 - 1

Α.Ε.Χ. — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

3 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΠΡΩΤΗ

0 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 1

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

6 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΡΟΔΟΠΟΛΗ

4 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

0 - 1

ΑΣΤΗΡ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

1 - 1

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 2

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

3 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 1

1800 — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

5 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

2 - 3

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 1

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

3 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Κ.Α.Ε. Αγίου Πνεύματος

5 - 1

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

Ακυρώθηκε

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.Ε.Χ.

Ακυρώθηκε

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

Ακυρώθηκε

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

2 - 2

1800 — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 1

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΑΣΤΗΡ

0 - 0

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 2

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 1

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 0

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΠΡΩΤΗ

2 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — 1800

1 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.Ε.Χ.

2 - 2

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

6 - 2

ΑΣΤΗΡ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

3 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

2 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

2 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 1

ΠΡΩΤΗ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

4 - 0

Α.Ε.Χ. — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 2

1800 — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

4 - 1

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 3

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Κ.ΚΑΜΗΛΑ

0 - 1

ΛΕΥΚΩΝΑΣ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

3 - 1

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.Ε.Χ.

3 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 0

Ν.ΣΟΥΛΙ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

3 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — 1800

1 - 1

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΑΣΤΗΡ

1 - 1

ΠΡΟΒΑΤΑΣ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 1

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Ν.ΣΚΟΠΟΣ

2 - 1

Κ.ΚΑΜΗΛΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΛΕΥΚΩΝΑΣ

2 - 1

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 3

Α.Ε.Χ. — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 1

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 2

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Ν.ΣΟΥΛΙ

2 - 1

1800 — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

4 - 2

ΑΣΤΗΡ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

3 - 2

Ηρακλής Χειμμάρου — Ελπίς Προβατά

1 - 3

Δόξα Νέου Σκοπού — Ηρακλής Χειμμάρου