Ηρακλής Αμμουδιάς

Αποτελέσματα

3 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

2 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 1

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 5

ΗΡΑΚΛΗΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

3 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΧΡΥΣΟ

0 - 5

ΑΣΤΗΡ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

3 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΘΥΕΛΛΑ

0 - 1

ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

3 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

17:00

ΧΡΥΣΟ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 5

ΘΥΕΛΛΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΘΥΕΛΛΑ

1 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

3 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΑΣΤΗΡ

0 - 0

1800 — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

3 - 1

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 3

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 2

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

3 - 1

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 1

ΑΣΤΗΡ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — 1800

0 - 1

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

3 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

3 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

6 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

0 - 2

ΑΣΤΗΡ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 2

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

1 - 1

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

7 - 1

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 2

1800 — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

3 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

0 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

0 - 3

Α.Ε.Χ. — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΠΡΩΤΗ

2 - 2

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 2

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

5 - 1

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

2 - 2

1800 — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 3

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

5 - 3

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΡΟΔΟΠΟΛΗ

3 - 0

Κ.Α.Ε. Αγίου Πνεύματος — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 2

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

0 - 1

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΑΣΤΗΡ

2 - 1

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

3 - 2

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 4

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 1

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΠΡΩΤΗ

3 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 2

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.Ε.Χ.

4 - 0

1800 — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 2

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 3

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

2 - 1

ΑΣΤΗΡ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 1

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 4

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

2 - 1

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 1

ΠΡΩΤΗ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 1

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 2

Α.Ε.Χ. — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 1

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — 1800