Ασπίς Δραβίσκου

Αποτελέσματα

1 - 6

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

3 - 2

ΘΥΕΛΛΑ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

2 - 1

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΝΙΓΡΙΤΑ

4 - 0

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

0 - 2

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΧΡΥΣΟ

0 - 3

ΠΡΩΤΗ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

1 - 0

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

1 - 0

Ν.ΖΙΧΝΗ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

0 - 2

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

8 - 0

ΑΣΤΗΡ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

4 - 1

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

0 - 1

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΘΥΕΛΛΑ

5 - 2

ΝΙΓΡΙΤΑ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

0 - 2

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

5 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

3 - 2

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΠΡΩΤΗ

3 - 1

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

1 - 1

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — Ν.ΖΙΧΝΗ

3 - 0

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

0 - 1

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΑΣΤΗΡ

6 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

Αναβλήθηκε

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΡΟΔΟΠΟΛΗ

0 - 3

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

3 - 0

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

0 - 3

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

2 - 1

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΑΣΤΗΡ

4 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

5 - 0

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

1 - 2

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

5 - 1

1800 — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

1 - 2

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

2 - 4

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 0

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

0 - 2

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — Α.Ε.Χ.

2 - 0

ΠΡΩΤΗ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

2 - 2

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΑΣΤΗΡ

1 - 0

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

2 - 1

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

1 - 3

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

3 - 1

ΑΣΤΗΡ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

2 - 1

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΑΣΤΗΡ