Άρης Σκοτούσσας

Αποτελέσματα

1 - 3

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 2

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 3

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΑΣΤΗΡ

0 - 4

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — 1800

0 - 3

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 2

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

2 - 2

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 2

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 2

ΑΣΤΗΡ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

3 - 0

1800 — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

3 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 2

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 1

1800 — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

7 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

5 - 1

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 3

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.Ε.Χ.

0 - 2

ΠΡΩΤΗ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 3

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

2 - 4

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΑΣΤΗΡ

2 - 3

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 0

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

2 - 1

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

3 - 2

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

1 - 0

Α.Ε.Χ. — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 1

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

3 - 3

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.Ε.Χ.

1 - 4

1800 — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

2 - 1

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 2

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΑΣΤΗΡ

2 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 0

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

3 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 2

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 4

ΠΡΩΤΗ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 0

Α.Ε.Χ. — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — 1800

2 - 0

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 4

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 0

ΑΣΤΗΡ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

2 - 1

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 5

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Άρης Πρώτης

3 - 1

1800 — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΑΣΤΗΡ

3 - 4

ΠΡΟΒΑΤΑΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Ν.ΣΚΟΠΟΣ

0 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Κ.ΚΑΜΗΛΑ

2 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 2

Α.Ε.Χ. — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 2

ΛΕΥΚΩΝΑΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 0

Ν.ΣΟΥΛΙ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — 1800

1 - 4

ΑΣΤΗΡ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΠΡΟΒΑΤΑΣ

0 - 0

Ν.ΣΚΟΠΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 1

Κ.ΚΑΜΗΛΑ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 2

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

3 - 1

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.Ε.Χ.

3 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

3 - 1

Άρης Σκοτούσσας — Ολυμπιακός Λευκώνα

1 - 0

Άρης Σκοτούσσας — Πανσουλιακός

1 - 1

Άρης Σκοτούσσας — Serres 1800

2 - 2

Serres 1800 — Άρης Σκοτούσσας

0 - 6

Λαϊλιάς Ορεινής — Άρης Σκοτούσσας