ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδραςLeagueΣεζόνΈδραΆρθρο
Κύπελλο ΕΠΣΣ2016-2017
Κάτω Καμήλα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βέργη
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Παλιό Αεροδόμιο
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νέος Σκοπός
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Οβά Τσεσμέ
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μεσάδα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βαλτοτόπι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νεοχώρι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Παλιό Αεροδόμιο
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Δημητρίτσι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Άγιο Πνεύμα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ίβηρα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μαυρόλοφος
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βέργη
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ορεινή
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νέος Σκοπός
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μεσάδα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Οβά Τσεσμέ
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βαλτοτόπι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μεσάδα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νεοχώρι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Παλιό Αεροδόμιο
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Δημητρίτσι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μαυρόλοφος
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Άγιο Πνεύμα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βέργη
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νεοχώρι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βαλτοτόπι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ορεινή
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Οβά Τσεσμέ
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ίβηρα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Δημητρίτσι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Παλιό Αεροδόμιο
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νέος Σκοπός
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μεσάδα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μαυρόλοφος
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βαλτοτόπι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νεοχώρι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Δημητρίτσι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Άγιο Πνεύμα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ορεινή
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Οβά Τσεσμέ
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ίβηρα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Παλιό Αεροδόμιο
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βέργη
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μεσάδα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βαλτοτόπι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νέος Σκοπός
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ορεινή
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νεοχώρι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Δημητρίτσι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ίβηρα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Οβά Τσεσμέ
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Άγιο Πνεύμα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μαυρόλοφος
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μεσάδα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νέος Σκοπός
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ορεινή
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ίβηρα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βέργη
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βαλτοτόπι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Δημητρίτσι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Παλιό Αεροδόμιο
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Άγιο Πνεύμα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νέος Σκοπός
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Οβά Τσεσμέ
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μαυρόλοφος
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νεοχώρι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βέργη
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ορεινή
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ίβηρα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Άγιο Πνεύμα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μεσάδα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βέργη
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Παλιό Αεροδόμιο
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μαυρόλοφος
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Οβά Τσεσμέ
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νέος Σκοπός
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νεοχώρι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Δημητρίτσι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Άγιο Πνεύμα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ορεινή
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μαυρόλοφος
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μεσάδα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βέργη
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νέος Σκοπός
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ορεινή
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βαλτοτόπι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Οβά Τσεσμέ
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βαλτοτόπι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Δημητρίτσι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Παλιό Αεροδόμιο
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μαυρόλοφος
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νεοχώρι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ίβηρα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Άγιο Πνεύμα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βέργη
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βαλτοτόπι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Οβά Τσεσμέ
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ίβηρα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ορεινή
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νέος Σκοπός
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ίβηρα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Παλιό Αεροδόμιο
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Δημητρίτσι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μεσάδα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νέος Σκοπός
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Άγιο Πνεύμα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μαυρόλοφος
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βέργη
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νεοχώρι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Άγιο Πνεύμα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ορεινή
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Οβά Τσεσμέ
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ίβηρα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μεσάδα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νέος Σκοπός
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βαλτοτόπι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βέργη
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μαυρόλοφος
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Παλιό Αεροδόμιο
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νεοχώρι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ίβηρα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μαυρόλοφος
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Οβά Τσεσμέ
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Δημητρίτσι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Άγιο Πνεύμα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Παλιό Αεροδόμιο
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μεσάδα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βαλτοτόπι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βέργη
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νέος Σκοπός
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ορεινή
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Παλιό Αεροδόμιο
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νεοχώρι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μαυρόλοφος
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Άγιο Πνεύμα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Δημητρίτσι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Οβά Τσεσμέ
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μεσάδα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βέργη
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βαλτοτόπι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ίβηρα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ορεινή
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Δημητρίτσι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Οβά Τσεσμέ
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μεσάδα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Παλιό Αεροδόμιο
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νέος Σκοπός
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Μαυρόλοφος
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νιγρίτα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Βαλτοτόπι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Άγιο Πνεύμα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νέος Σκοπός
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νεοχώρι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Ίβηρα
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Δημητρίτσι
Ανώτερη Κατηγορία2016-2017
Νεοχώρι