ΑΓΩΝΕΣ 16-17

1 Αγωνιστική

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

2 αγωνιστική

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

3 αγωνιστικη

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

4 αγωνιστικη

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

5 αγωνιστικη

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

6 αγωνιστικη

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

7 αγωνιστικη

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

8 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

9 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

10 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

11 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

12

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

13 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

14 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

15 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

16 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

17 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

18 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

19 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

20 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

21 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

22 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

23 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

24 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

25 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας

26 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗμέραΕντός έδραςΏρα/ΣκορΕκτός έδρας