ΔΙΟΙΚΗΣΗ 18-19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστοδούλου Αλέξανδρος

Ηλικία
43

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κυριζόπουλος Βασίλης

Ηλικία
2

ΓΕΝ.ΑΡΧΗΓΟΣ

Σπαθάρας Βαγγέλης

Ηλικία
41

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασιλακάκης Φώτης

Ηλικία
43

ΤΑΜΕΙΑΣ

Βογιάρη Αναστασία

Ηλικία
45

ΜΕΛΟΣ

Βασιλάκου Πόπη

Ηλικία
39

ΜΕΛΟΣ

Καζάκης Στέργιος

Ηλικία
46

ΜΕΛΟΣ

Κουρτίδου Γεωργία

Ηλικία
2

ΜΕΛΟΣ

Μεράντ Κώστας

Ηλικία
49