ΔΙΟΙΚΗΣΗ 18-19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστοδούλου Αλέξανδρος

Ηλικία
42

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κυριζόπουλος Βασίλης

Ηλικία
1

ΓΕΝ.ΑΡΧΗΓΟΣ

Σπαθάρας Βαγγέλης

Ηλικία
40

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασιλακάκης Φώτης

Ηλικία
42

ΤΑΜΕΙΑΣ

Βογιάρη Αναστασία

Ηλικία
44

ΜΕΛΟΣ

Βασιλάκου Πόπη

Ηλικία
38

ΜΕΛΟΣ

Καζάκης Στέργιος

Ηλικία
45

ΜΕΛΟΣ

Κουρτίδου Γεωργία

Ηλικία
1

ΜΕΛΟΣ

Μεράντ Κώστας

Ηλικία
48