ΔΙΟΙΚΗΣΗ 18-19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστοδούλου Αλέξανδρος

Ηλικία
45

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κυριζόπουλος Βασίλης

Ηλικία
3

ΓΕΝ.ΑΡΧΗΓΟΣ

Σπαθάρας Βαγγέλης

Ηλικία
42

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασιλακάκης Φώτης

Ηλικία
45

ΤΑΜΕΙΑΣ

Βογιάρη Αναστασία

Ηλικία
46

ΜΕΛΟΣ

Βασιλάκου Πόπη

Ηλικία
40

ΜΕΛΟΣ

Καζάκης Στέργιος

Ηλικία
48

ΜΕΛΟΣ

Κουρτίδου Γεωργία

Ηλικία
3

ΜΕΛΟΣ

Μεράντ Κώστας

Ηλικία
51