ΔΙΟΙΚΗΣΗ 16-17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστοδούλου Αλέξανδρος

Ηλικία
46

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπαθάρας Βαγγέλης

Ηλικία
44

ΤΑΜΕΙΑΣ

Βογιάρη Αναστασία

Ηλικία
48

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καζάκης Στέργιος

Ηλικία
49

ΜΕΛΟΣ

Βασιλάκος Γιώργος

Ηλικία
50

ΜΕΛΟΣ

Καϊμακάμης Ευθύμης

Ηλικία
47

ΜΕΛΟΣ

Σπαθάρας Βαλάντης

Ηλικία
46

ΜΕΛΟΣ

Τσονίδου Αναστασία

Ηλικία
45