Διοίκηση 20-21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρβανιτίδης Κωνσταντίνος

Ηλικία
4

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πούλιος Γιώργος

Ηλικία
2

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Κωστόπουλος Χρήστος

Ηλικία
47

ΜΕΛΟΣ

Καζάκης Στέργιος

Ηλικία
48

ΜΕΛΟΣ

Τεκιστιρμάς Κώστας

Ηλικία
36

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καγιόγλου Βασίλης

Ηλικία
40

ΤΑΜΙΑΣ

Κοβανίδης Νίκος

Ηλικία
2

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

Δουλγέρης Κωνσταντίνος

Ηλικία
32

ΜΕΛΟΣ

Ρέκλος Γιώργος

Ηλικία
2